English
Ελληνικά
 
 

Ιστορικό

Το ιστορικό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

1. Προεργασίες

Από το 2000 και στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) στη Θεσσαλονίκη έγιναν από τους αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών Αυστραλίας, Αμερικής και Ευρώπης οι πρώτες προσπάθειες για την καλύτερη συνεργασία των Ηπειρωτών του Εξωτερικού και κατατέθηκαν οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία ενός τριτοβάθμιου συντονιστικού οργάνου των ηπειρωτικών οργανώσεων του εξωτερικού.

Από το 2003 και μετά και με την πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών Αμερικής και Γερμανίας και με την αγαστή συνεργασία και καθοδήγηση των κ.κ. Νικολάου Γκατζογιάννη και Χρυσοστόμου Δήμου, έγιναν αρκετές προσπάθειες για την ανάδειξη ενός διεθνοποιημένου προφίλ του Ηπειρώτη του εξωτερικού και τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του σημερινού Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών του εξωτερικού.

 

2. Το Συντονιστικό όργανο

Στις 22 Αυγούστου 2005 και μετά το πέρας των εργασιών του 7ου Παγκοσμίου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο DU LAC των Ιωαννίνων μια στρατηγικής σημασίας συνάντηση κορυφής των Πανηπειρωτικών Ομοσπονδιών ΗΠΑ, Γερμανίας, Αυστραλίας και Καναδά.

Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος 24 αντιπρόσωποι των παραπάνω οργανώσεων καθώς και ένας αντιπρόσωπος από τη Βόρειο Ήπειρο και μετά από μακρά και εποικοδομητική συζήτηση αποφάσισαν:

 1. Να διοργανώσουν μια Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Αποδήμων Ηπειρωτών του Εξωτερικού στην πρωτεύουσα της Ηπείρου τα Γιάννινα από 28 μέχρι 30 Ιουλίου 2006.
  Για τη διοργάνωση της συνδιάσκεψης αυτής δημιουργήθηκε μια «Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή Αποδήμων Ηπειρωτών του Εξωτερικού (ΔΣΕΑΗΕ)» με τον τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ 2006» στην οποία θα συμπροέδρευαν οι κ.κ. Νικόλαος Γκατζογιάννης (ΗΠΑ) και Χρυσόστομος Δήμου (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) και θα συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των Ηπειρωτών του εξωτερικού καθώς και ένας εκπρόσωπος από τη Βόρειο Ήπειρο.
   
 2. Στόχος της συνδιάσκεψης αυτής θα ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων και δεσμών των Ηπειρωτών του εξωτερικού με απώτερο σκοπό τη δημιουργία Τριτοβάθμιου οργάνου.
   
 3. Η Συνδιάσκεψη θα ασχολούνταν με τις παρακάτω τρεις βασικές θεματικές ενότητες:
 • Διεθνής Ηπειρωτισμός
 • Η οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και
 • Βόρειος Ήπειρος.


3. Η Συνδιάσκεψη

Μετά από πολύ καλή προετοιμασία και με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού Ηπειρωτών των πέντε Ηπείρων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα Γιάννινα το τριήμερο από 28 μέχρι 30 Ιουλίου 2006 και μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα η Α΄ Συνδιάσκεψη Αποδήμων Ηπειρωτών του Εξωτερικού. Κατά γενική εκτίμηση η διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, υπήρξε γεγονός ιστορικής και αποφασιστικής σημασίας για την ποιοτική ανάδειξη της πορείας της Νεώτερης Ηπειρωτικής Αποδημίας (από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα) και αποφασίστηκαν τα εξής:

 • Έγινε δεκτή ομόφωνα από τους συμμετέχοντες στην Συνδιάσκεψη η πρόταση να ιδρυθεί ένα διαρκές Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού και για το θέμα αυτό ψηφίστηκε και το καταστατικό που επεξεργάστηκε η επιτροπή καταστατικού.
 • Ψηφίστηκε ομόφωνα και συμπεριελήφθη στο Καταστατικό του Π.Σ.Η.Ε. ως στρατηγικός στόχος της λειτουργίας του ο αυτόνομος, καθώς και μέσα από την συμμετοχή του στο Σ.Α.Ε., συνταγματικά θεσμοθετημένος συμβουλευτικός, γνωμοδοτικός, διεκδικητικός, και λειτουργικός ρόλος του για την ανάπτυξη της Ηπείρου, καθώς και του συνόλου του Απόδημου Ελληνισμού.


Μετά από διεξοδικό διάλογο προέκυψαν και αξιολογήθηκαν για τη μελλοντική λειτουργία του Π.Σ.Η.Ε. τα εξής πορίσματα:

 1. Η συνεργασία του Π.Σ.Η.Ε. με όλες τις υπάρχουσες συλλογικότητες – φορείς των ημεδαπών και αλλοδαπών Ηπειρωτικών Συσσωματώσεων.
   
 2. Η πορεία της γειτονικής Αλβανίας προς την Ε.Ε. περνά μέσα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, εκπαιδευτικών) της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
   
 3. Η σύναψη συμφωνίας του Π.Σ.Η.Ε.με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
  • τη δημιουργία τμημάτων για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από νέους Απόδημους Ηπειρώτες.
  • την εκπόνηση ερευνών και μελετών για καταγραφή της ηπειρωτικής αποδημίας ανά τον κόσμο.
  • τη δημιουργία ενός Παγκοσμίου Δικτύου επιστημόνων και ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών, ηπειρωτικής νεολαίας και γυναικών.
    
 4. Η συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων για εκπόνηση ερευνών και μελετών με θέμα την καταγραφή, καθώς και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου αποδήμων Ηπειρωτισσών και Ηπειρωτών επιχειρηματιών με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου.


Το Π.Σ.Η.Ε. εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός, ότι οι Απόδημοι Ηπειρώτες του Εξωτερικού αντιπροσωπεύτηκαν μέχρι σήμερα ιστορικά και λειτουργικά μέσα από τις δράσεις της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και εκφράζει μέσα από το συγκεκριμένο πόρισμα του οφειλόμενου φόρο τιμής.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ύπαρξης του Π.Σ.Η.Ε. η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αναγνώριση από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων πράγμα που έγινε. Κατόπιν έγινε προσπάθεια το ίδιο να γίνει και σε κάθε ήπειρο.

Τον Αύγουστο του 2007 στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Η.Ε. που έγινε στα Γιάννινα άρχισαν οι προετοιμασίες διοργάνωσης του Α΄ Συνεδρίου του Π.Σ.Η.Ε. Αποφασίστηκε να γίνει στα Γιάννινα από 25 μέχρι 27 Ιουλίου 2008. Ορίστηκαν οι επιτροπές που ανέλαβαν την προετοιμασία του Συνεδρίου.


4. Το Συνέδριο

Από 25 μέχρι 27 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα Γιάννινα το Α΄ Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού. Στο Συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Εληνικής Δημοκρατίας κΚάρολου Παπούλια, την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Εξωτερικών, έλαβαν μέρος Ηπειρώτες ομογενείς από Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Αυστραλία, εκπρόσωποi της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και η ηγεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου συζητήθηκαν αναλυτικά το καταστατικό, η παιδεία, η οργάνωση της νεολαίας, το Βορειοηπειρωτικό. Μέσα από το γόνιμο διάλογο των συλλογικοτήτων και συμμετεχόντων συνέδρων των Αποδήμων Ηπειρωτών προέκυψαν 7 σημαντικά ψηφίσματα που δείχνουν την οργανωτική στόχευση, αλλά και την πολιτική βούληση του Απόδημου Ελληνισμού να προωθηθούν προς επίλυσή τους ορισμένα καίρια ζητήματα.

Τα ψηφίσματα είναι:

 • Ψήφισμα για το Βορειοηπειρωτικό
 • Ψήφισμα για το καταστατικό
 • Ψήφισμα για το Ηπειρώτικο Χωριό
 • Ψήφισμα για την δημιουργία ιστοσελίδας.
 • Ψήφισμα για την ίδρυση επιτροπής επιχειρηματικότητας του Π.Σ.Η.Ε.
 • Ψήφισμα για την ίδρυση επιτροπής παιδείας
 • Ψήφισμα για την ίδρυση επιτροπής νεολαίας


Τέλος το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. του ΠΣΗΕ κατόπιν ομόφωνης απόφασής του ανακηρύξει ως επίτιμο πρόεδρό του τον κ. Νικόλαο Γκατζογιάννη τιμώντας τον και ευχαριστώντας τον δημόσια για τη μεγάλη προσφορά του στον απόδημο ηπειρωτισμό.

(Περισσότερα για το Συνέδριο στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά το πέρας των εργασιών αυτού).

επιστροφή